top of page

Изложбата „СЪВРЕМЕННА СРЪБСКА ГРАФИKA  СЦЕНА”

В петък, 14 септември 2018 г. в 18.00 часа в галерия „Академия” при Национална художествена академия – София ще бъде открита изложбата „СЪВРЕМЕННА СРЪБСКА ГРАФИKA СЦЕНА”. Изложбата е подготвена от Галерия за съвременно изобразително изкуство – Ниш, а неин куратор е историкът на изкуството и музеен съветник Милица Тодорович. Изложбата обхваща работи на 43-ма действащи художници от различни поколения. Широка е гамата на представените художници – от утвърдени имена на старото и средно поколение, сред които много професори и преподаватели в различни факултети по изкуствата в Сърбия, до представители на младите графици.

Всеки автор се движи по своя избрана пътека за визуализация на обективното и субективното, потвърждавайки, че плурализмът на стилове е трайно установен в нашето време. Повечето от авторите споделят класическото разбиране за графика, без значение дали е осъществена със старите прийоми на графичните техники – офорт, дърворезба, линорез, акватинта, мецотинто или чрез използването на новите технически възможности на компютрите и дигитализацията. Други от авторите вървят по пътя на така наречената „актуализация на графиката”, като се насочват към възможностите за прилагане на печата в други медии и материали.

Изложбата може да бъде разгледана и като съчетание на различни мисли, усещания и послания, предадени ни чрез индивидуална художествена поетика и универсална естетика. Представени са художниците Велизар Крстич, Бранимир Каранович, Биляна Вукович, Ранка Лучич Янкович, Лиляна Стоянович, Димитрийе Пецич, Александар Младенович Лека, Бранко Ракович, Бранко Николов, Франц Цурк, Зоран Димовски, Владимир Веляшевич, Драган Момиов, Даниела Фулгоси, Мишко Павлович, Жарко Смилянич, Никола Велицки, Горан Деспотовски, Аница Радошевич, Жолт Ковач, Горан Дамяновски, Владимир Перич, Невенка Стоисавлевич, Боян Оташевич, Любиша Бркович, Слободан Радойкович, Ивана Станкович, Милица Антонийевич, Владимир Миланович, Слободанка Ступар, Александар Девич, Миодраг Анчелкович, Божан Живич, Снежана Петович, Милена Максимович, Йелена Китич, Мария Сибинович, Горица Омчикус, Мария Анчелкович, Стеван Китич, Тамара Пайкович, Саня Девич, Иван Йованович.

Намерението на куратора при избора на представените художници е от една страна да потвърди демократичността на актуалната национална сцена и нейната обвързаност с глобалните движения, а от друга – да посочи и илюстрира някои особености, произтичащи от „генетичния” код, личното преживяване и тълкуване на наследството на собствената си среда.

bottom of page