top of page

Изложба "Изкушенията на ninavale"

“Удоволствието е извън принципа на удоволствието.” Лакан семинар X

На 15.03 март от 18:00 часа в Софийски арсенал-музей за съвременно изкуство, бул. Черни връх 2, ще бъде открита изложбата "Изкушенията на ninavale".

Нина Ковачева и Валентин Стефанов живеят и работят заедно вече няколко десетилетия. През това време създават както индивидуални, така и общи работи.

Често арт критици говорят за тях, като за трима художници - Нина, Валентин и Нина-и-Валентин. или ninavale.

И тримата художници работят с градежа и разрухата в една възвишена неразличимост. Независимо дали изследват затворени пространства и домашна тривия или алтернативно полагат живото сред една безразлична природа, ефектът е на проглеждащото остранностяване, понякога на ръба на потреса. Концептуалният им минимализъм – тяхна запазена марка – е изведен до естетически ригоризъм.

Темата за насладата / удоволствието е вече застъпвана в предишни техни изложби, като например Surplus Enjoyment в Музея за Съвременно Изкуство в Тайпе, Тайван (2010), където като отправна точка е взет Лаканския термин Surplus Enjoyment. Животът сам по себе си, както го описва Лакан, в един момент, е просто "апарат за удоволствие". Подобна тема е застъпена и в изложбата им в Националната Галерия на Македония (2017).

Настоящата изложба е покана за пътеществие с ninavale преминавайки през техния житейски и творчески път, мисли, колебания, страхове, изкушения, с ирония и/или любов към идеята за удоволствието и радостта.

Удоволствието, не толкова като физическа наслада, а по скоро като състояние на духът, като начин за стабилизиране и превъзмогване на страховете който нашете време изживява.

Изложбата съдържа видео, видео инсталации, арт обекти, светлини инсталации – неон, както и текстове написани на голямоформатни винили.

bottom of page