top of page

Дарик радио и Българският културен институт в Лондон представят изложба "Графики и рисунки&quot


Дарик радио и Българският културен институт в Лондон представят изложба "Графики и рисунки" на съвременни български художници, носители на международни награди. Събитието, което се открива на 3 ноември в галерията на института в британската столица, показва избрани творби от колекцията на Дарик радио. Изложбата обединява 28 автори от различни поколения, като възрастоватa дистанция е повече от 50 години: Бранко Николов, Валентин Стефанов, Валери Василев, Велико Маринчевски, Владимир Чукич, Георги Лечев, Дарина Пеева, Димо Колибаров, Емануела Ковач, Захари Каменов, Иван Димов, Йорданка Радева, Камен Старчев, Кольо Карамфилов, Красимир Добрев, Михаил Петков, Нина Ковачева, Онник Каранфилян, Пламен Пенов, Симеон Венов, Стефан Божков, Стефан Марков, Стоимен Стоилов, Стоян Цанев, Тихомир Манолов, Цветан Казанджиев, Христо Кърджилов, Явора Петрова.

Настоящата изложба е само един от многото възможни погледи към съвременната визуална култура на България. Избирайки за фокус изкуството на графиката, това комуникативно, ефектно и многолико нейно проявление, организоторите искат да „открехнат вратата” пред богатство, което тепърва предстои да бъде откривано.

Формирана предимно от произведения, създадени през последните две десетилетия, колекцията, макар и лишена от претенции за изчерпателност, е показателна за актуалните посоки, постижения и тенденции в българското графично изкуство. Селекцията е направена така, че да отразява максимално широко стиловото и естетическото многообразие, изобилието от способи за печат, различните авторски индивидуалности, приемствеността между творческите поколения.

Характерът на сбирката е предпоставен от два формални признака:

 представените автори са носители на международни награди от авторитетни изложения (биеналета, триеналета, конкурси и събития), провеждани в различни точки на света: България, Белгия, Бразилия, Германия, Испания, Италия, Китай, Полша, САЩ, Словения, Сърбия, Турция Франция, Холандия, Швейцария, Япония и др.;  всички произведенията в изложбата са част от колекцията на Дарик радио - една от най-богатите в България.

Така създадохме една панорама, в която рефлектират критериите и вкуса на различни колегиални общности и фигури и заедно с това се разкриват уникални и дълбоко индивидуални художествени решения, формиращи лицето на днешната българска графика и осмислящи нейната съизмеримост в глобалния контекст на съвремеността.

Колекцията маркира някои основни процеси, характерни както за българското, така и за световното графично изкуство: засилен афинитет към нефигуративното; търсене на нова образност; използване на смели цветови решения с директни препратки към живописването; вкус към архаичната и митологична символика, изобилие от метафори и препратки; пестелив и аскетичен минимализъм, изведен до знак.

Представянето на съвременната българска графика в Лондон е един от възможните пътища към самата нея и към публичното ѝ лигитимиране и заедно с това вълнуващо преживяване, което заслужава да бъде споделяно.

bottom of page