top of page

Пленер 2015, хотел Магнолия, Златни пясъци

Раздадохме материалите от любезните спонсори хартии Fabriano и бои Ара арт.

bottom of page