top of page

Дарик радио с изложба в Българския културен институт в Братислава по време на Международното биенале


Дарик радио и Българският културен институт в Братислава представят изложба „Графика и илюстрация” на шестима български художници през септември. Събитието е съпровождаща изложба на 25-то биенале на илюстрацията в Братислава и се открива на 2 октомври в галерията на института. Експозицията, която е под надслов „Връзки”, представя авторите: Стефан Марков (1940 - 2000), Явора Петрова (1957), Атанас Гаджев (1960), Стефан Божков (1961), Красимир Добрев (1962), Кольо Карамфилов (1963 -­ 2014). Общото между шестимата художници е, че са сред 120-­те съвременни автори, участвали в пленера „Звук и цвят”, който Дарик радио организира вече 14 поредни години. „Резултатът е една от най­-богатите частни сбирки на съвременно българско изобразително изкуство. А белег за достойнствата и жизнеността на дадена колекция е способността ѝ да генерира нови връзки”, казва Албена Спасова, която е куратор на изложбата в словашката столица. В условната художествена реалност на колекцията съжителстват и взаимно се допълват образи, инспирирани от Библията, Шекспир, Чосър и Бърнс, от основоположника, но и най-­малко известния представител на магическия реализъм ­Хуан Рулфо и от един актуален български автор ­- Людмил Станев. Представени са произведения, които се придържат към обичайната представа за илюстрация, художествени интерпретации, онагледяващи литературната творба, както и други, при които тази връзка е условна. Колекцията убедително показва, че тази комуникация се осмисля същински благодарение на всяка нова среща и връзка с публиката. Изложбата „Графика и илюстрация” се откри на 2 септември в Българския културен институт в Братислава.

Изложбата е една от безбройните възможни вариации, изследващи връзките и неизчерпаемите взаимодействия между визуалното и литературно творчество. Тази изконна и съдбовна обвързаност между слово и образ е универсална в способността си да поражда нови и нови художествени произведения; да установява връзки, които преодоляват условностите на времето и пространството, правейки съвсем естествена, творческата симбиоза между велики класици от епохата на Възраждането и съвременни български художници. Ето защо думата ВРЪЗКИ е кодът към настоящата изложба. Участниците в изложбата са свързани от обстоятелството, че всеки от тях е представен в колекцията на Дарик радио и е сред 120-тимата съвременни български автори, които формират кръга от художници, работили в пленера „Звук и цвят”, организиран от радиото вече 15 поредни години. Резултатът е една от най-богатите частни сбирки на съвременно българско изобразително изкуство. А белег за достойнствата и жизнеността на дадена колекция е, способността ѝ да реагира като самостоятелен културен феномен, генериращ нови връзки... Талантливите и проникновени творчески рефлексии на всеки от авторите: Стефан Марков (1940 - 2000), Явора Петрова (1957), Атанас Гаджев (1960), Стефан Божков (1961), Красимир Добрев (1962), Кольо Карамфилов (1963 - 2014) примиряват в хармонична цялост въображаеми срещи, които са привидно парадоксални и невъзможни. В условната художествена реалност на колекцията, съжителстват и взаимно се допълват образи, инспирирани от Шекспир, Чосър и Бърнс, от основоположникът, но и най-малко известен представител на магическия реализъм - Хуан Рулфо и от трима български автори, символи на различни епохи и послания: Захари Стоянов, Димчо Дебелянов и Людмил Станев. Представени са както произведения, които се придържат към обичайната представа за илюстрация, художествени интерпретации, онагледяващи литературната творба, така и други, при които тази връзка е условна и се позиционира в полето на общото духовно, естетическо и емоционално въздействие. Настоящата колекция убедително показва колко разнолик може да е процесът на взаимно проникване между литературния и визуален език, и че тази комуникация се осмисля същински, благодарение на всяка нова среща и връзка с публиката. Вълнуващо преживяване, което ни предстои в Братислава...

Албена Спасова юли 2015, София

bottom of page