top of page

"Х.А.О.С." от Стефан Божков, Кольо Карамфилов и Валери Чакалов


Столичната галерия "Сезони" представя съвместната изложба "Х.А.О.С." на Стефан Божков, Кольо Карамфилов и Валери Чакалов. И тримата добре познати у нас и в чужбина художници са участвали в традиционния пленер на Дарик радио "Звук и цвят". Те определят експозицията си като опит да обединят тяхното виждане за хаоса, в който живеем. Всъщност абревиатурата Х.А.О.С. в заглавието е съкращение на думите хаотичен, аморфен, откачен, свят. Самите произведения са далеч от хаоса и аморфността - те притежават изяснена и конкретна концепция, с която авторите целят да провокират не само посетителите на галерията, а и цялото общество. Обектите, които художниците представят с "Х.А.О.С.", са създадени специално за галерия "Сезони". Изложбата може да се разгледа до 31 октомври.

bottom of page