top of page

“Раят е времнно затворен. Господ”

През 2020 година, ninavale (Нина Ковачева & Валентин Стефанов), в разгара на пандемията, откриват самостоятелна изложба в Kultum Museum, Graz, Австрия, с наименование “Раят е времнно затворен. Господ”. Изложбата предствлява обширна артинсталация разположена в пространствата на Музея. Открита на 25ти октомври, изложбата продължава до края на февруари 2021. След закриването, Музеят окупува изложбата в нейната цялост и тя става част от колекцията му.

Днес, в постоянната експозиция на KULTUM, Graz, зрителите могат да видят и инсталации от изложбата на ninavale “ Раят е времнно затворен. Господ”.

bottom of page