top of page

Живописта като непрекъснат сценарий - изложба на Богдан Александров7 април – 19 юни 2022

Национална галерия/ Двореца, пл. „Княз Александър І“


Изложбата включва едни от най-значимите произведения на Богдан Александров и подчертава неговото място в контекста на съвременното българско изкуство. Селектирани са 40 голямоформатни портрети и композиции..

В част от по-ранните творби художникът изследва човешките гранични състояния по метод, наречен от самия него „визуален шум“. В най-новите си платна той продължава да анализира, преосмисля и поставя в нов контекст класическата живопис и посредством изразен концептуален код запазва сложната кореспонденция на образа с реалността, като преминава през различни слоеве от смисли и метафори, потопени в живописното пространство.
bottom of page