top of page

Станка Желева

Родена 1966 г.

На 24 години заминава за Париж, където учи графичен дизайн и вътрешна архитектура в ESAG.

През 2008 г. се завръща в България.

Пленер: 2005 г.


Снимка: Владимир Мачоковbottom of page