top of page

Пенка Илиева - Чория

Родена и живее в Бургас.

Завършва ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград.

Награда за живопис - Дом на хумора и сатирата, Габрово (2003г.) и награда за млад автор на името на Руси Стоянов - Бургас (2010 г.)

Нежност и виталност в наивистичен стил е цялостното впечатление, което оставя с различните си като техника и визия работи.

Пленер: 2020 г.

bottom of page