top of page

Катерина Мушанова

Родена 1958 г. в София.

Завършва НХА -специалност илюстрация и художествено оформление на книгата. Работи като илюстратор и художник-график. Има самостоятелни изложби: Графика и рисунки в Мадрид, Испания (1997), Графика и рисунки в Улфт, Холандия (1994 и др.


Пленер: 2010 г.
bottom of page