top of page

Димитър Яранов

Роден 1964 г. в София.

Син на големия български художник Атанас Яранов и внук на проф. Димитър Яранов. Завършва НХА - живопис. Участия в престижни изложби в страната и чужбина.

Пленер: 2002 г.
bottom of page