Греди Асса

Роден 1954 г. в Плевен.

Завършва стенопис във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" в класа на проф. Гелов. Специализира във Фондация "Лалан", Ню Йорк и Интернешънъл студио програм, Ню Йорк.

Творби на проф. Греди Асса са притежание на музеи по цял свят.

Пленер: 2002 г.