top of page

Весна Павлович

Родена 1960 г. в Сърбия.

Магистър по визуални изкуства от колумбийския универститет (2007 г.).

Носител на награда от Фулбрайт 2018 г.

Пленер: 2011 г.bottom of page