top of page

Александра Велева - Туши

Родена 1989 г. в София.

Завършва „Живопис, стенопис, керамика и стъкло” в НБУ. Обучва се по програма Еразъм в Академията за изящни изкуства "Ян Матейко", Краков- специалност живопис. Специализира в областта на стъклото в Република Чехия. Работи предимно със стъкло и създава графични изображения с органични материали.

Пленер: 2018.bottom of page