top of page

Атанас Гаджев
По „Кръгозори надвесени” от Николай Лилиев, туш, хартия - 70 х 50

Atanas-Gadjev.jpg
Кръгозори надвесени
                    и сплътени тъми.
                    Ръми,
                    есен е.
 
В глухи жалби унесени,
                    ние бродим сами.
                    Ръми,
                    есен е.
 
1911
bottom of page