top of page
Мими Добрева 2
Кольо Карамфилов ''ПЕСНИ В ЖЪЛТО IV'' 67х46, хартия, акрил
Камен Старчев. УБЕЖИЩЕ
Явора Петрова  - кОмпозиция
Георги Йорданов  ''12 без 5'', платно, м.б., 80х60
Красимир Добрев ''ПЪТЯТ НА ВИНОТО'' 17х12, хартия, туш, акварел
Стефан Божков ''ПАДАНЕ ОТ ЛОДКА'' 65х80, платно, акрил
Васил Колев 2
Гълъб-Гълъбов-2
Звук и цвят 2021 - Елена Калудова
00:00 / 00:00
Звук и цвят 2018 - Лалка Димитрова
00:00 / 00:00
Звук и цвят в Париж 2018 - Дияна Бедросян
00:00 / 00:00
bottom of page